Eva van Wenum

Als ik overal mag lopen, mag de kudde dat dan ook?

Waar hoort het veedier thuis? De geitenkudde staat in een stal, of in een weiland achter een stroomdraad. Ze dromen van het veld ernaast en breken uit. Met zwaaiende armen en stokken worden ze terug het omheinde veldje ingejaagd. Zelf kan ik overal gaan. Mag de geitenkudde mee? Door een mooi aangelegde tuin lopen en spelen, knabbelen aan blaadjes en de grond verrijken met hun keutels. De keramische drinkbakken verwelkomen de geiten en andere dorstige wezens. Mogelijke sporen van de kudde blijven hier achter.

 

Als ik overal mag lopen, mag de kudde dat dan ook?

Installatie: drinkbakken, geitenpaadje, geitenkeutels, geitenhaar

 

Drinkbak

Geitenkeutels en geitenpaadje


Eva van Wenum (1997) is een multidisciplinaire kunstenaar die zich voornamelijk richt op sculpturaal werk. Ze maakt vaak gebruik van gevonden voorwerpen en natuurlijke materialen. Het opgroeien en werken op de biologische geitenboerderij van haar ouders is een belangrijke inspiratiebron voor haar praktijk. Met haar werk reflecteert ze op de landbouw en de effecten van klimaatverandering op het land en de relatie tussen de boer en het landbouwdier. 

Met een kritische blik op de uitputtende monocultuur en megastallen bevraagt ze de houdbaarheid van het huidige landbouwsysteem. In haar ogen moet dat plaatsmaken voor een vruchtbaarder toekomstbeeld. Eva maakt deel uit van Kunstcollectief Allard.

 

Eva van Wenum

Conradweg 14, 6827 BZ  Arnhem

www.evavanwenum.nl

Eva van Wenum

allard.glisglis