And I’ll send you kisses

And I’ll send you kisses,

the kisses hanging from the trees

 

It’s not enough, I know

You misses a lot of me’s

Each year blossom, bloom and shrivel in the end

It’s not the whole you get

The more you would like to sees

 

How to live, more than these kisses?

And not lose but gain

 

As if we grow and blossom all the same

 

I’ll send you kisses,

kisses hanging from the trees


En ik stuur je kusjes

 

En ik stuur je kusjes,

de kusjes die aan de bomen hangen

 

Het is niet genoeg, ik weet het

Je mist veel van mij

Elk jaar bloesem, bloeien en verschrompelen op het einde

Het is niet het geheel dat je krijgt

Je zou meer willen zien

 

Hoe te leven, meer dan deze kussen?

En niet verliezen maar winnen

 

Alsof we toch groeien en bloeien

 

Ik stuur je kusjes,

de kusjes die aan de bomen hangen

zomer 2020