VPWinfo.nl

• Opdrachtgever Verenigde Pastoraal Werkers Nederland, Utrecht

• Ontwerp, illustraties en fotografie Jeroen van Lente

 

VPWinfo.nl is een vaktijdschrift voor pastoraal werk(st)ers, de leden van VPW Nederland. Het verschijnt 4 x per jaar.

 

VPW Nederland is een belangenorganisatie voor roomskatholieke pastoraal werk(st)ers, heel lang als zelfstandige organisatie en sinds kort als onderdeel van de vakvereniging CNV (Beroepsgroep VPW). Het tijdschrift behandelt in elke aflevering een thema waarbij vier werkers uit het veld hun ervaringen beschrijven. Een specialist overziet het geheel en reflecteert hierop.

 

hieronder: Spreads uit het speciale nummer De jongste bedienden aan het woord, met als thema Jonge pastorale beroepskrachten over kerk, werk en spiritualiteit